شرکت دانش پرتو خاورمیانه / 02188871653 / 02188871643 / 09192141605|info@mers-co.com

پروژه ها

صفحه اصلی|پروژه ها

پروژه در دست اقدام سالن ایکس ری مرز پرویزخان

اجرای پروژه در دست اقدام بسترسازی سالن ایکس ری (مرز پرویزخان)

توسط |2023-07-16T12:32:46+00:00ژوئن 28th, 2023|پروژه ها|بدون دیدگاه

پروژه سالن اسکن ایکس ری کامیونی گمرک بازرگان

سالن اسکن ایکس ری کامیونی گمرک بازرگان کارفرما: گمرک جمهوری اسلامی ایران محل اجرا: مرز بازرگان تاریخ تحویل قطعی: 1396

توسط |2023-07-16T08:27:38+00:00می 31st, 2023|پروژه ها|بدون دیدگاه

پروژه سالن اسکن ایکس ری خودرویی بیله سوار

پروژه سالن اسکن ایکس ری خودرویی بیله سوار کارفرما: گمرک جمهوری اسلامی ایران دستگاه نظارت: مشاور بینش و فن محل اجرا: کاشان سطح زیر بنا: 5600 تاریخ شروع کار: 16 اسفند 1372 طبقات: 4 اسکلت: بتنی تاریخ تحویل قطعی: 01 خرداد 1376 تاریخ تحویل موقت: 27 شهریور 1374

توسط |2023-07-12T13:23:23+00:00می 29th, 2023|پروژه ها|بدون دیدگاه

پروژه سالن ایکس ری کامیونی سرخس

پروژه سالن ایکس ری کامیونی سرخس کارفرما: وزارت بهداشت دستگاه نظارت: مشاور بینش و فن محل اجرا: کاشان سطح زیر بنا: 5600 تاریخ شروع کار: 16 اسفند 1372 طبقات: 4 اسکلت: بتنی تاریخ تحویل قطعی: 01 خرداد 1376 تاریخ تحویل موقت: 27 شهریور 1374

توسط |2023-05-29T13:45:13+00:00می 29th, 2023|پروژه ها|بدون دیدگاه

پروژه سالن ایکس ری خودرویی جلفا

پروژه سالن ایکس ری خودرویی نوردوز و جلفا کارفرما: وزارت بهداشت دستگاه نظارت: مشاور بینش و فن محل اجرا: کاشان سطح زیر بنا: 5600 تاریخ شروع کار: 16 اسفند 1372 طبقات: 4 اسکلت: بتنی تاریخ تحویل قطعی: 01 خرداد 1376 تاریخ تحویل موقت: 27 شهریور 1374

توسط |2023-07-22T11:31:19+00:00می 29th, 2023|پروژه ها|بدون دیدگاه

عنوان

برو به بالا