توضیحات

کاربرد درب ضد اغتشاش
کاربرد درب های ضد اغتشاش برای ساختمانهای دولتی ، بانکها ، کارخانجات و .. می باشد .

در ادامه اطلاعات فنی این نوع دربها آورده شده است :
ردیف شرح مکانیزم
1 سیستم درب کشویی – کرکره ای که در هر درب به صورت ترکیبی انجام شده است
2 سیستم حرکتی کشویی – کرکره ای – ریلی با غلطکهای کششی و فشاری که به جهت حفظ امنیت بالا از سیستم گردش خارج از محور استفاده شده است
3 سیستم اتصال ها در دو جهت به صورت 25 درصد مفصلی اجرا شده است که در جهت سوم فقط کنترل کمانش و لنگه حاصل از خروج محوریت P-∆ محاسبه گردیده که در دوره تناوب 40 مقاوم سازی شده است
4 متریال ورق ورق ST37 با مقاومت نهایی FU=3700 KG/cm2 مقاومت مجاز FY=2400 KG/cm2 با ضخامت 3-4 میلی متر

5

لولاها لوله مانسمان رده H 40 به استاندارد ASNE B36.10 ASTM A106با شفت داخلی GOST S781 گرد با مصالح AII و لولاهای بدون درز رده 40 که مقاومت برشی معادل 3700 کیلوگرم بر سانتی متر مربع عمل می کند
6 چرخ ساخته شده از متریال SKF FAG – ریلA 1603
7 رنگ رنگ کوره ای furnace color با دستگاه U-type با سطح SA2-shat blast رنگ اجزا به صورت کوره ای الکترو استاتیک بوده و قابل چکش کاری می باشد سطح قطعات قبل رنگ در حد استاندارد SA2 بوده است
8 مونتاژ الکترود و جوشکاری با استاندارد Aws D 1.1 به روش SMAW
استفاده از روش براده برداری RPM 1400

دستگیراه ای استیل با Din-1/440-1 316 با آلیاژ >0.03 C

طراحی درب به صورتی اجرا شده که قابلیت منفک شدن نمی باشد و کد گذاری لولاها به صورت تنظیم شده که به جهت تعویض کد گشایی بایستی از طریق این شرکت صورت پذیرد

9 سیستم درب بسته بسته شدن درب به صورت SLAB می باشد و دربها درجهت طولی توانایی کنترل تنش فشاری را دارد به این صورت که با دیلم و ابزار تخریب قابل ورود نمی باشد – طراحی این درب ها بر اساس تئوری الاستیسیته برای جداره نازک می باشد که روش تحلیل غیر خطی برای بارهای وارده نیز محاسبه گردیده است