شرکت دانش پرتو خاورمیانه / 02188871653 / 02188871643 / 09192141605|info@mers-co.com

پروژه ها

پروژه ها

پروژه ها2023-07-12T12:54:46+00:00

پروژه سالن اسکن ایکس ری کامیونی گمرک بازرگان

توسط |می 31st, 2023|دسته بندی : پروژه ها|برچسب‌ها : |

سالن اسکن ایکس ری کامیونی گمرک بازرگان کارفرما: گمرک جمهوری

پروژه سالن اسکن ایکس ری خودرویی بیله سوار

توسط |می 29th, 2023|دسته بندی : پروژه ها|برچسب‌ها : |

پروژه سالن اسکن ایکس ری خودرویی بیله سوار کارفرما: گمرک

پروژه سالن ایکس ری کامیونی سرخس

توسط |می 29th, 2023|دسته بندی : پروژه ها|برچسب‌ها : |

پروژه سالن ایکس ری کامیونی سرخس کارفرما: وزارت بهداشت دستگاه

پروژه سالن ایکس ری خودرویی جلفا

توسط |می 29th, 2023|دسته بندی : پروژه ها|برچسب‌ها : |

پروژه سالن ایکس ری خودرویی نوردوز و جلفا کارفرما:

عنوان

برو به بالا