پروژه سالن اسکن ایکس ری کامیونی گمرک بازرگان

سالن اسکن ایکس ری کامیونی گمرک بازرگان کارفرما: گمرک جمهوری اسلامی ایران محل اجرا: مرز بازرگان تاریخ تحویل قطعی: 1396