شرکت دانش پرتو خاورمیانه / 02188871653 / 02188871643 / 09192141605|info@mers-co.com

Mers Co

درباره Mers Co

این نویسنده هنوز هیچ از جزئیات را پر نکرده است.
تاکنون Mers Co ایجاد شده 15 ورودی وبلاگ.

پروژه در دست اقدام سالن ایکس ری مرز پرویزخان

اجرای پروژه در دست اقدام بسترسازی سالن ایکس ری (مرز پرویزخان)

توسط |2023-07-16T12:32:46+00:00ژوئن 28th, 2023|پروژه ها|بدون دیدگاه

پروژه سالن اسکن ایکس ری کامیونی گمرک بازرگان

سالن اسکن ایکس ری کامیونی گمرک بازرگان کارفرما: گمرک جمهوری اسلامی ایران محل اجرا: مرز بازرگان تاریخ تحویل قطعی: 1396

توسط |2023-07-16T08:27:38+00:00می 31st, 2023|پروژه ها|بدون دیدگاه

پروژه سالن اسکن ایکس ری کامیونی نوردوز

سالن اسکن ایکس ری کامیونی نوردوز کارفرما: گمرک جمهوری اسلامی ایران محل اجرا: مرز نوردوز تاریخ تحویل قطعی: 1396

توسط |2023-07-22T11:33:12+00:00می 31st, 2023|پروژه نوردوز|بدون دیدگاه

پروژه سالن اسکن ایکس ری خودرویی بیله سوار

پروژه سالن اسکن ایکس ری خودرویی بیله سوار کارفرما: گمرک جمهوری اسلامی ایران دستگاه نظارت: مشاور بینش و فن محل اجرا: کاشان سطح زیر بنا: 5600 تاریخ شروع کار: 16 اسفند 1372 طبقات: 4 اسکلت: بتنی تاریخ تحویل قطعی: 01 خرداد 1376 تاریخ تحویل موقت: 27 شهریور 1374

توسط |2023-07-12T13:23:23+00:00می 29th, 2023|پروژه ها|بدون دیدگاه

پروژه سالن ایکس ری کامیونی سرخس

پروژه سالن ایکس ری کامیونی سرخس کارفرما: وزارت بهداشت دستگاه نظارت: مشاور بینش و فن محل اجرا: کاشان سطح زیر بنا: 5600 تاریخ شروع کار: 16 اسفند 1372 طبقات: 4 اسکلت: بتنی تاریخ تحویل قطعی: 01 خرداد 1376 تاریخ تحویل موقت: 27 شهریور 1374

توسط |2023-05-29T13:45:13+00:00می 29th, 2023|پروژه ها|بدون دیدگاه

پروژه سالن ایکس ری خودرویی جلفا

پروژه سالن ایکس ری خودرویی نوردوز و جلفا کارفرما: وزارت بهداشت دستگاه نظارت: مشاور بینش و فن محل اجرا: کاشان سطح زیر بنا: 5600 تاریخ شروع کار: 16 اسفند 1372 طبقات: 4 اسکلت: بتنی تاریخ تحویل قطعی: 01 خرداد 1376 تاریخ تحویل موقت: 27 شهریور 1374

توسط |2023-07-22T11:31:19+00:00می 29th, 2023|پروژه ها|بدون دیدگاه

عنوان

برو به بالا